• Banner 1
 • Banner 2
 • Xe đưa đón chuyên gia
Xe chuyên tuyến Hải Phòng - Hà Nội - Quảng Ninh 5 chỗ

Xe chuyên tuyến Hải Phòng - Hà Nội - Quảng Ninh 5 chỗ

 • Toàn bộ là dòng xe mới
 • Xe luôn được vệ sinh sạch sẽ
Hải Phòng - Hà Nội Chỉ từ 1.000.000đ
Hà Nội - Quảng Ninh Chỉ từ 1.200.000đ
Hải Phòng - Quảng Ninh Chỉ từ 600.000đ
Xe chuyên tuyến Hải Phòng - Hà Nội - Quảng Ninh 7 chỗ

Xe chuyên tuyến Hải Phòng - Hà Nội - Quảng Ninh 7 chỗ

 • Toàn bộ là dòng xe mới
 • Xe luôn được vệ sinh sạch sẽ
Hải Phòng - Hà Nội Chỉ từ 1.100.000đ
Hà Nội - Quảng Ninh Chỉ từ 1.300.000đ
Hải Phòng - Quảng Ninh Chỉ từ 700.000đ
Xe chuyên tuyến Hải Phòng - Hà Nội - Quảng Ninh 16 chỗ

Xe chuyên tuyến Hải Phòng - Hà Nội - Quảng Ninh 16 chỗ

 • Toàn bộ là dòng xe mới
 • Xe luôn được vệ sinh sạch sẽ
Hải Phòng - Hà Nội Chỉ từ 1.800.000đ
Hà Nội - Quảng Ninh Chỉ từ 2.400.000đ
Hải Phòng - Quảng Ninh Chỉ từ 900.000đ
Xe chuyên tuyến Hải Phòng - Hà Nội - Quảng Ninh 29 chỗ

Xe chuyên tuyến Hải Phòng - Hà Nội - Quảng Ninh 29 chỗ

 • Toàn bộ là dòng xe mới
 • Xe luôn được vệ sinh sạch sẽ
   Chỉ từ 2.000.000đ
Xe hợp đồng 5 chỗ

Xe hợp đồng 5 chỗ

 • Nhiều dòng xe, loại xe lựa chọn
 • Độ bền cao, giá thành rẻ
Vios Liên hệ
Kia Liên hệ
Mazda Liên hệ
Cx5 Liên hệ
Xe hợp đồng 7 chỗ

Xe hợp đồng 7 chỗ

 • Nhiều dòng xe, loại xe lựa chọn
 • Độ bền cao, giá thành rẻ
Innova Liên hệ
Sedona Liên hệ
Carnival Liên hệ
Fotuner Liên hệ
Xpander Liên hệ
Xe hợp đồng 16 chỗ

Xe hợp đồng 16 chỗ

 • Nhiều dòng xe, loại xe lựa chọn
 • Độ bền cao, giá thành rẻ
Ford Transit Liên hệ
Solati Liên hệ
Xe hợp đồng 29 chỗ

Xe hợp đồng 29 chỗ

 • Nhiều dòng xe, loại xe lựa chọn
 • Độ bền cao, giá thành rẻ
County Liên hệ
Dịch vụ xe du lịch giá rẻ tại Hải Phòng

Dịch vụ xe du lịch giá rẻ tại Hải Phòng

 • Nhiều dòng xe, loại xe lựa chọn
 • Độ bền cao, giá thành rẻ
Xe 5 chỗ 7k/km
Xe 7 chỗ 9k/km
Xe 16 chỗ 12k/km